Akten Burgerlijke Stand

Overlijdensakte Enschede 1816Hier kunt u de akten van de burgerlijke stand raadplegen. De vrijwilligers van het Stadsarchief werken al jaren aan de ontsluiting van deze akten door naamsindexen. De indexen kunt u in gedrukte vorm raadplegen in de leeszaal van het Stadsarchief. In 2011 is het Stadsarchief begonnen om de openbare akten te digitaliseren en de scans te linken aan de ge├»ndexeerde beschrijvingen.

Voor gegevens uit de Burgerlijke Stand gelden beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen. Het gaat dan om de volgende termijnen:

  • Geboorteakten: openbaar vanaf 100 jaar na geboorte. In 2018 is 1917 openbaar geworden.
  • Overlijdensakten: openbaar vanaf 50 jaar na overlijden. In 2018 is 1967 openbaar geworden.
  • Huwelijksakten: openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk. In 2018 is 1942 openbaar geworden.

Op dit moment zijn de volgende akten  ge├»ndexeerd, gecontroleerd en op internet te raadplegen:

  • overlijdensakten Enschede 1811-1958
  • huwelijksakten Enschede 1811-1935
  • geboorteakten Enschede 1811-1910
  • overlijdensakten Lonneker 1811-1934
  • huwelijksakten Lonneker 1811-1934 
  • geboorteakten Lonneker 1811 - 1910

U kunt deze akten bekijken en doorzoeken via deze LINK

Hieronder ziet u een totaaloverzicht van alle historische akten van de burgerlijke stand zoals die zich bij Stadsarchief Enschede bevinden.

Overlijdensakten Enschede 1811 - 1969            
Overlijdensakten Lonneker   1811 - 1934 
Huwelijksakten Enschede 1811 - 1939
Huwelijksakten Lonneker 1811 - 1934
Geboorteakten Enschede 1811 - 1914
Geboorteakten Lonneker  1811 - 1912