Foto's oorlogsmonumenten

Onderstaande monumentenlijst is een eerste poging om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van zowel bestaande als niet meer bestaande oorlogsmonumenten uit de 1e en 2e wereldoorlog in de gemeente Enschede. De gegevens zijn ontleend aan, bij het stadsarchief aanwezige documenten, doch bieden deze gegevens helaas (nog) een verre van compleet beeld. Mocht U echter over relevante aanvullingen omtrent deze plaatsen van herinnering menen te beschikken, dan gelieve U contact op te nemen met het stadsarchief Enschede opdat deze documentatie kan worden vervolmaakt.

Bij de keuze van monumenten is uitgegaan van veelal algemeen toegankelijke objecten alwaar aantoonbaar bijeenkomsten zijn of worden gehouden ter herinnering aan gebeurtenissen uit de 1e of 2e wereldoorlog. Hoewel individuele graven daaronder in principe niet worden gerekend, zijn toch een aantal ,destijds door omwonenden of buurtcomite's in ere gehouden veldgraven, als monument genoemd  voor zover aldaar herdenkingsbijeenkomsten zijn gehouden.

 

Gedenkteken Commonwealth War Graves, Oosterbegraafplaats Enschede