Architect Nico Zantinge

Stadsarchief Enschede heeft in 2007 het archief van de Enschedese architect Nico Zantinge (1928-1983) van het Architectuurcentrum Twente overgedragen gekregen. Momenteel wordt het archief met inzet van vrijwilligers toegankelijk gemaakt voor publiek.

Nico Zantinge (1928-1983) was een Enschedese architect. Zantinge volgde zijn architectenopleiding in Amsterdam. Hij heeft vanaf het eind van de jaren vijftig tot in het begin van de jaren tachtig een groot aantal villa's, huizen, maar ook verbouwingen van winkels vorm gegeven. Ook heeft hij aan een aantal architectuurprijsvragen meegedaan.

IMG 2560Zantinge heeft in Twente, maar ook in de rest van Nederland én in het buitenland gebouwen ontwerpen. Hij was bevriend met de bekende architect Piet Blom. Zantinge was daarnaast ook nog verbonden aan de AKI als docent. In 2006 heeft het architectuurcentrum een tentoonstelling aan hem gewijd in samenwerking met het Rijksmuseum Twente. Toen was er maar weinig tijd beschikbaar voor onderzoek en lang niet alle projecten waren bekend.

Hans ten Brummelhuis is als vrijwilliger betrokken bij het project om het archief voor publiek toegankelijk te maken. Hans vertelt: "Het archief bestaat uit een groot aantal papier- en krijttekeningen, een aantal klappers en ander materiaal. Bij het toegankelijk maken van het archief is het de bedoeling dat zijn werk zowel chronologisch als per plaats (provincie/land) wordt gerubriceerd. Bepaalde grote projecten zoals op het Theesink in Boekelo krijgen speciale aandacht.

DrHans is sinds 2012 gemiddeld 2 dagdelen in de week werkzaam bij het stadsarchief: "Toen ik met het project begon was het materiaal op een weinig systematische wijze opgeborgen. Het kost veel tijd voordat het materiaal goed bij elkaar is gebracht. Het uiteindelijke doel van het project is om een overzicht te krijgen per lokatie van de gebouwen die gebouwd zijn en de plannen die hij heeft gemaakt. Dit is van belang omdat (evenals bij veel andere architecten) ook van Nico Zantinge ondertussen jammer genoeg al weer veel gebouwen gesloopt zijn".

Het is de bedoeling dat nu het archief van Nico Zantinge in al zijn schakeringen wordt blootgelegd.