Monumenten: Het Indie-Monument

Boulevard 1945, Enschede, Nederland
15-8-1945

Het Indië-monument, gelegen aan Boulevard 1945 in het Blijdensteinpark, is een gedenkteken voor de uit Enschede afkomstige mensen die in de jaren 1941-1949 in Indië zijn omgekomen.

 Han Petri maakte dit bronzen beeld, dat een vallend mannenfiguur voorstelt. Het opschrift luidt: 'NEDERLANDS OOST-INDIE 1941 - 1949'.

Het gedenkteken werd op 14 januari 1960 onthuld door mevrouw Spoor-Dijkema1.Ieder jaar op 15 augustus, de dag waarop Japan in 1945 zich gewonnen gaf, wordt hier een besloten herdenking gehouden.

                      Indiemonument.jpg

                                    Foto:Het Indië-monument tijdens een herdenking