Uitgaansverbod


31-10-1940

Vanaf 31 oktober 1940 kwam er voor heel Nederland een uitgaansverbod  tussen 24.00 uur en 4.00 uur. Tussen die tijden mocht niemand meer op straat komen. Het uitgaansverbod was een maatregel van de Duitse bezetter, iemand die zich niet aan het verbod hield werd gestraft…

Alle openbare gelegenheden zoals cafés, restaurants, theaters en bioscopen moesten om 11 uur  ’s avonds dicht. Ook werd dansen in het openbaar in heel Nederland verboden. Het uitgaansverbod gold niet voor ambtenaren en andere personen die bij de Rijkscommissaris, de Duitse Weermacht, de Duitse politie of de S.S. werkten.

Soms kon het zo zijn dat er een speciale vergunning werd aangevraagd om toch tussen 24.00 uur en 4.00 uur op straat te mogen zijn. Vooral personen die bij de politie, brandweer, luchtbeschermingsdienst, artsen, vroedvrouwen en bij de ambulancedienst hoorden kregen zo’n speciale vergunning.

Als iemand zich niet aan het uitgaansverbod hield dan werd die gestraft. Een overtreder kon voor maximaal zes maanden de gevangenis in of een boete van ten hoogste duizend gulden krijgen.

Het dansverbod gold niet alleen in het openbaar,maar ook bij dansverenigingen mocht er niet gedanst worden. In december 1940 werd het dansverbod weer opgeheven.