Monumenten: Het monument in Het Volkspark

Het Volkspark , Enschede, Nederland
4-5-1953

In het Volkspark vindt je één van de Enschedese oorlogsmonumenten. Het is een beeldengroep gemaakt door kunstenaar Mari Andriessen.

De beelden stellen een gijzelaar, drie jonge mensen in een concentratiekamp, verzetstrijders, twee mannen en een vrouw, een soldaat, vrouw met dood kind en een joodse vrouw met kind voor.
Het monument werd op 4 mei 1953 onthuld door de Minister President Dr. W. Drees. 


                           Monument_volkspark___via_google_
                                                   Foto: Monument in het Volkspark

            

                                       Volksparkbeeld.jpg

                                                                 foto: beeldengroep 

                       
In een toespraak omschreef  minister-president Van Drees de betekenis van het gedenkteken als volgt: "De kunstenaar heeft in een machtige greep omvat heel de strijd en heel het leven in die vijf jaren van onze worsteling om de vrijheid. We zien de soldaat speurend omhoog kijken en herinneren ons dan die dag van de 10e mei, waarop een nietsontziende vijand zonder oorlogsverklaring met bommen dood en verderf zaaide in ons land. We worden herinnerd aan de slachtoffers van de rassenwaan, waaraan miljoenen, ook vrouwen en kinderen, ten prooi vielen. Meer dan honderdduizend joodse landgenoten vielen ten offer aan de wreedste en wildste waanzin. We zien de concentratiekampslachtoffers in hun moeizaam gedragen ontberingen, maar we zien ook de figuren die ondanks alles in hun strijd voor vrijheid en menselijkheid volhardden. [...] Op onovertroffen wijze heeft de beeldhouwer dit alles voor ogen geplaatst". Bron: http://volkspark.blogspot.com/2008/01/oorlogsmonument.html

De tekst bij het monument luidt: "De bevolking van Enschede eert in de nagedachtenis harer medeburgers die in de oorlog 1940-1945 het leven lieten.

                                                     volkspark_1_opschrift

Elk jaar op 4 mei worden bij het monument in het Volkspark de slachtoffers van de oorlog 1940-1945 herdacht.