Het kabellied


20-11-1941

Het onderstaande lied is verzonnen naar aanleiding van de kabelwacht die Duitsers in 1941 hadden ingevoerd.

            Het kabellied


            Hier bin 'k weer, Hier bin'k weer
            met mien knieptang
            en mien scheer, 
            'k heb kabelwacht van 
            veer tot acht.

            Een ollen hood en 'n jas
            komp oe noe wat good van pas, 
            want als 't rêgent
            dan bi' j' gezègend.

            Met wat koffie en wat et'n
            en de stamkaart nich te verget'n
            staow doar te proat'n
            as advekoat'n. 

 

   Kabelwachtspotprent1.jpg


            En de Duutschers controleert
            of de marreschee op 't peerd, 
            duur weer en wind
            dan bi' j' gezînd. 

           Meer pas op want o wee
           kent oe dan een marreschee, 
           brengt te oe belaant
           bi'j d' ortskommandaant.

          Heur ie wat, erg verdacht
          dan gees de regelrecht op an,
          want stel oe veur
          aanders knipt z' hem weer deur.