Propaganda van de N.S.B.


--

De vooroorlogse NSB verspreidde haar informatie vooral door verkiezingspunten. Men probeerde kiezers en leden aan te trekken door middel van verkiezingsposters en (leden-)vergaderingen. Hierin kwamen al hun ideeën en sympathieën voor de nazi’s naar voren.

Na de Duitse inval en tijdens de bezetting werd de informatie nog meer propaganda. Hiermee probeerde men de mening van het volk voor zich te winnen en aan te tonen dat er vooral voordelen zaten aan de Duitse bezetting. Er was propaganda in kranten, radioberichten, folders en posters.

Een andere manier van het verspreiden van propaganda was zang. Leden van de W.A. (Weer Afdeling, dit zijn de knokploegen van de NSB) werden verplicht om vastgestelde liederen van zowel de NSB als enkele Duitse liederen te kennen. Ze moesten verplicht deelnemen aan oefenbijeenkomsten en deze liederen uit het hoofd kunnen zingen.

Door middel van deze propaganda hoopte de NSB zelf meer controle en macht te krijgen over de Nederlandse bevolking. Verder probeerde men op deze manier meer leden aan te trekken. Zowel voor de NSB zelf als voor de W.A.

                                                nsbwa.jpg 

                                                            Propaganda van de W.A.

 

         propaganda_W.A.___reactie

                                    Propaganda van de W.A. met reactie van het verzet