Kabelwacht

Enschede
20-7-1941

Door het verzet werden er vaak telefoon- en elektriciteitsdraden van de Duitsers doorgesneden. De Duitsers waren hier zo kwaad om dat zij op 20 juli 1941 deze draden over een lengte van een paar kilometers lieten bewaken door inwoners van Enschede. Alle mannelijke inwoners van 25 jaar en ouder werden verplicht deel te nemen aan de bewaking. Weigerden zij dit en/of gebeurde er iets tijdens de wacht dan kon dit ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen.   

Nadat op 13 september 1941 opnieuw enige telefoondraden werden doorgesneden namen de Duitsers drastische maatregelen. In de nacht van 13 op 14 september werden 71 mensen opgepakt, van wie 68 Joden, en in het Gemeentelijk Lyceum aan de C.F. Klaarstraat opgesloten. De Joden werden op transport gesteld naar het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk en werden w binnen enkele weken omgebracht.De bezetter toonde daarmee zijn ware gezicht. Voor een aantal inwoners van Enschede was deze gruwelijke gebeurtenis de aanleiding voor meer hulp aan de Joden. 
                                                                                                                                                                                      Er werden door de Duitsers regels opgesteld, waar zogeheten "kabelwachters" zich aan moesten houden. Dit waren inwoners uit Enschede die door de Duitsers verplicht werden telefoondraden te bewaken. Zo mocht er tijdens het bewaken niet gelezen, gekaart of gepraat worden met andere bewakers of voorbijgangers.

Bewoners van Enschede werd door onderstaand bevel door de Sicherheitspolizei, de inlichtingen en spionagedienst van de Duitsers, opgedragen de(telefoon)kabels te bewaken. Hierin staat onder andere waar, wanneer en hoelang ze deze moeten bewaken.                                                                     

       kabelwachtopdrachtklein.jpg                voorschriftenpostenkabelwacht.jpg   

Opdracht politie bewaken kabel en voorschriften posten kabelwacht(voor vergroting op het plaatje klikken)                                                                                                                                                                    Tot grote opluchting van iedereen die erbij betrokken was, werd de kabelwacht op 23 december 1941 opgeheven.