Collecties en archieven

Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden.

Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Deze bronnen kunnen u een goed beeld van Enschede, haar bestuur, inwoners en bedrijven geven.

depots03