Akten Burgerlijke Stand

Overlijdensakte Enschede 1816Hier kunt u de akten van de burgerlijke stand raadplegen. De vrijwilligers van het Stadsarchief werken al jaren aan de ontsluiting van deze akten door naamsindexen. De indexen kunt u in gedrukte vorm raadplegen in de leeszaal van het Stadsarchief. In 2011 is het Stadsarchief begonnen om de openbare akten te digitaliseren en de scans te linken aan de geïndexeerde beschrijvingen.

Voor gegevens uit de Burgerlijke Stand gelden beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen. Het gaat dan om de volgende termijnen:

  • Geboorteakten: openbaar vanaf 100 jaar na geboorte. In 2019 is 1918 openbaar geworden.
  • Overlijdensakten: openbaar vanaf 50 jaar na overlijden. In 2019 is 1968 openbaar geworden.
  • Huwelijksakten: openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk. In 2019 is 1943 openbaar geworden.

Op dit moment zijn de volgende akten  geïndexeerd, gecontroleerd en op internet te raadplegen:

  • overlijdensakten Enschede 1811-1963
  • huwelijksakten Enschede 1811-1937
  • geboorteakten Enschede 1811-1915
  • overlijdensakten Lonneker 1811-1934
  • huwelijksakten Lonneker 1811-1934 
  • geboorteakten Lonneker 1811-1914 (1915 en 1916 zijn geïndexeerd en gecontroleerd. Er zijn nog seen scans aanwezig van deze akten)

U kunt deze akten bekijken en doorzoeken via deze LINK

Hieronder ziet u een totaaloverzicht van alle historische akten van de burgerlijke stand zoals die zich bij Stadsarchief Enschede bevinden.

Overlijdensakten Enschede 1811 - 1969            
Overlijdensakten Lonneker   1811 - 1934 
Huwelijksakten Enschede 1811 - 1941
Huwelijksakten Lonneker 1811 - 1934
Geboorteakten Enschede 1811 - 1916
Geboorteakten Lonneker  1811 - 1916