Oud Rechterlijk Archief

judexZoeken in het Oud Rechterlijk Archief

Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is digitaal toegankelijk via de volgende LINK. U vindt daar ook scans van de originele documenten en u kunt de boeken en protocollen zelf doorlezen. Met behulp van zoektermen kunt u het Oud Rechterlijk Archief digitaal doorzoeken.

Het gebruik van indices

In de leeszaal van het stadsarchief zijn indices op het Oud Rechterlijk Archief in boekvorm raadpleegbaar. De indices geven een overzicht van akten die zijn ontstaan in een bepaalde periode. Daaruit zijn een aantal gegevens gedestilleerd waarop in de index snel gezocht kan worden. Getoond worden, in alfabetische-lexikografische volgorde, de namen en voornamen van de handelende partijen, het nummer van de/het bladzijde/folio waarop de akte beschreven staat, de aktedatum, eventueel een lokatie(b.v. een straat- of veldnaam) alsmede, indien in de akte genoemd, de funktie van de betrokken persoon. Boven aan de bladzijde staat het inventarisnummer vermeld waaronder de originele stukken in het archief zijn opgeborgen. Dit nummer is van belang bij het opzoeken van de akten.

Transcripties
Vijftien delen van het Oud Rechterlijk Archief zijn door vrijwilligers van het Stadsarchief getranscribeerd. Transcriberen is het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst. Dat betekent dat de handgeschreven teksten van het rechterlijk archief in begrijpelijk letters zijn uitgewerkt. Onder transcriberen wordt niet bedoeld: vertalen in voor eenieder bedrijpelijk taal. Enige kennis van het vroegnieuwnederlands en Latijn is bij het lezen van de transcripties dan ook vereist. De transcripties zijn via het menu aan de linkerzijde van deze pagina onder "Transcripties"  te raadplegen.

Verklaring van afkortingen die worden gebruikt in de indices:

mv = man van
vv = vrouw van
wv = weduwe van
wrv = weduwnaar van
nn = naam onbekend
÷ = overleden

Uit de verschillende hiaten in de seriën bijkt, dat er in de loop der tijden nogal wat stukken verloren zijn gegaan. De overgebleven originelen zijn vanwege hun grote kwetsbaarheid op microfilm gezet.

Het aantal processen is groot. Deze zijn als een aparte serie in het archief opgenomen.