Achtergrond project Judex

Oud Rechterlijk Archief en project Judex 

In tegenstelling tot het oude archief van de gemeente Enschede, dat in 1862 bij de Brand van Enschede voor een groot deel verloren ging, is het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 goed bewaard gebleven. De rechterlijke archieven moesten in 1811 worden overgebracht naar de Vredegerechten en de rechtbanken. Het archief van het Richterambt Enschede zal overgebracht zijn naar de rechtbank te Almelo. Een inventaris, die daar toen van opgemaakt moet zijn, is niet meer aanwezig.

In 1879 werden deze archieven, krachtens Koninklijk Besluit, overgebracht naar het Rijksarchief in de provincie Overijssel.

Na ruim 100 jaar in Zwolle te hebben berust, werden de archieven uiteindelijk in 1987 overgebracht naar Enschede, de plaats waar zij eeuwen geleden ontstonden.De archieven zijn overgedragen aan de gemeente Enschede. Ze zijn opgeslagen in het depot van Stadsarchief Enschede en verkeren in een goede staat.

Het archief van het Richterambt Enschede bestaat hoofdzakelijk uit 2 series: één van vrijwillige zaken en één van contentieuse. Voor de ontsluiting van de rechterlijke archieven(een tijdrovende en moeilijke taak, mede vanwege de leesbaarheid van de originelen) is door het stadsarchief een vrijwilligersproject in het leven geroepen, het zogenaamde project Judex. De hierbij betrokken vrijwilligers besteden veel tijd aan het beschrijven van de boeken en protocollen en het invoeren in een database.

Een speciaal woord van dank gaat dan ook uit naar al degenen die, geheel belangeloos en met grote inzet, meewerken en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze indices.