Achtergrond Bevolkingsregister

In het bevolkingsregister werd onder meer datum van vestiging, vertrek en religieuze gezindheid vastgelegd. Het bevolkingsregister is dus een doorlopende registratie, dit in tegenstelling tot de Burgerlijke Stand, die uit momentopnames bestaat. Per 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden. In de bevokingsregisters van de gemeenten Enschede en Lonneker zijn personen geregistreerd met een geboortedatum vanaf 1768. Dit is echter geen sluitende registratie: niet iedere persoon die in de gemeenten Enschede en Lonneker woonachtig is geweest is in de periode 1768-1850 in het bevolkingsregister opgenomen. Pas vanaf 1850 kan het systeem als sluitend worden beschouwd.

Nadat in het begin van de 20e eeuw het gebonden boek was verdwenen en een gezinskaart (losbladig systeem) was ingevoerd, werd in 1939 de persoonskaart ingevoerd. Iedere persoon kreeg zijn eigen kaart, die ook meeverhuisde met de persoon. De bevolkingsregisters zijn een belangrijke bron voor genealogen, omdat alle gezinsleden, en inwonend personeel, gezamenlijk werden beschreven, met daarbij eventuele beroepen vermeld.

Werkwijze
Bevolkingsregister3

Vanaf 2006-2007 begonnen aanvankelijk twee vrijwilligers met het invoeren van het Bevolkingsregister van de Gemeenten Enschede en Lonneker in een Access-database. Sinds 2010 breidde de groep zich uit tot 9 personen, waarvan 3 personen ook de controle van de ingevoerde gegevens voor hun rekening namen. Coördinator van dit project was Wilfried de Klerk.