Handleiding Bevolkingsregister

Ontsluiting

De gegevens zijn door vrijwilligers, zoals genoteerd door de verschillende ambtenaren van die tijd,  integraal en ongecorrigeerd overgenomen. Data zijn soms niet compleet. Waar alleen een jaartal vermeld stond, staat nu 1 januari + jaartal genoteerd. Waar alleen een datum (zonder jaartal) vermeld staat, wordt als jaartal 1111 genoteerd. Schrijffouten in familie-, voor- en plaatsnamen zijn ongewijzigd overgenomen. En tenslotte in 10 kolommen adressen, c.q. getallen, die betrekking hebben op gezinskaarten e.d.  Deze nummers verwijzen naar microfilms, welke in het Stadsarchief Enschede te raadplegen zijn.  Nummers die beginnen met K- hebben betrekking op de voormalige Gemeente Lonneker.

Omdat de gegevens in 24 kolommen zijn genoteerd, worden deze in pdf-bestand op 2 bladzijden (landscape) per record weergegeven.

Wilt u een voorliggende pagina uitprinten, geef dan de opdracht “huidige pagina afdrukken”, omdat u anders ongewild het gehele bestand uitprint.

De volgende gegevens worden ontsloten:

 • Geslachtsnaam
 • Voornamen
 • Geboren op
 • Gemeente  
 • Beroep
 • Dochter van
 • Zoon van
 • Gehuwd met: I
 • Geboren op
 • Geboren te
 • Gehuwd met: II
 • Geboren op
 • Geboren te
 •  Adres, (10 kolommen)