Doopboeken

De archieven van verschillende kerkgenootschappen worden bewaard bij Stadsarchief Enschede. Archieven die onder andere aanwezig zijn: Nederduitse Gereformeerde (ook wel: Hervormde) Kerk, doopsgezinde gemeente en van de Parochie Heilige Jacobus de Meerdere. Bekijk het complete overzicht van de door stadsarchief Enschede beheerde kerkelijke archieven via het archievenoverzicht.

Van de Hervormde gemeente en de R.K. gemeente worden de doopboeken door vrijwilligers ontsloten d.m.v. het opstellen van een index. Deze indexen zijn beschikbaar via het menu aan de linkerkant van deze pagina.