Verbouwing archief

Wat gaat er gebeuren in de kelders van het Stadhuis?

 

In de gemeentelijke archiefbewaarplaats in het Stadhuis staat 3,5 strekkende kilometer documentair erfgoed van en over de gemeente Enschede. Gemeentelijke archieven; archieven en collecties van Enschedese en soms ook regionale bedrijven, instellingen, scholen, families en sportverenigingen die voor de stad van betekenis zijn geweest worden in deze archiefbewaarplaats duurzaam beheerd.

verrijdbare rekken2Hoewel het om oudere archieven gaat, is het geen “statisch” bezit. Het Stadsarchief presenteert steeds meer uit deze “schatkamer” aan het publiek via internet en andere media. Ook beantwoordt ze de meest uiteenlopende vragen over de historie van Enschede met behulp van deze informatiebronnen en Stadsarchief Enschede verwerft uit eigen initiatief/beleid, maar ontvangt ook door het publiek aangeboden collecties.

Met die 3,5 kilometer zit Stadsarchief Enschede in de huidige situatie aan de grens van wat ze kan herbergen. In de huidige situatie kan er niets meer bij, terwijl daar nog wel vraag naar is: ondanks de voortgaande digitalisering is er nog voor vele jaren analoog archief aanwezig dat in de komende jaren zijn weg vindt naar het Stadsarchief.

 archiefkelders Stadhuis

De inrichting van het Stadsarchief kan bovendien efficiënter en duurzamer. Er zijn veel verschillende formaten kasten, stellingen en andere opbergsystemen in gebruik die in de loop der jaren zijn “vergaard” om al deze verzamelingen in op te kunnen slaan. Zeker zo belangrijk is, dat de archiefbewaarplaats onvoldoende voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid) en beveiliging tegen brand, water en onbevoegden.

Gelukkig heeft de gemeenteraad dit alles onderkend als onuitstelbaar en onontkoombaar, zodat we in 2013 grote verbeteringen hebben aangebracht. Dit jaar zal de archiefbewaarplaats aan alle formele en praktische eisen beantwoorden. Stadsarchief Enschede kan daarna qua opslagcapaciteit en daardoor ook qua dienstverlening weer heel veel jaren vooruit.

Op deze website zullen we u in beeld op de hoogte houden van de voortgang door middel van een beeldverslag van de verhuizing en de verbouwing van de archiefbewaarplaats.