Missie, doelen en taken

Missie

Stadsarchief Enschede is een professionele dienstverlener van historische informatie van en over de stad Enschede en haar inwoners, en houdt toezicht op de gemeentelijke archieven. Stadsarchief  Enschede  heeft  oog  voor  de  wensen  van  de  klant  en  voorziet  deze  van informatie met kennis van zaken. Dit gebeurt met behulp van moderne digitale technieken en  in  samenwerking  met  partners.  De  basis  hiervoor  is  het  verwerven,  bewaren  en beschikbaar  stellen  van  archieven  en  collecties.  Het  Stadsarchief  is  van,  voor  en  door Enschede.  

Voor wie is het Stadsarchief?

Het Stadsarchief heeft twee primaire doelgroepen.  

 • De burger van Enschede en alle anderen, die ge├»nteresseerd zijn in de informatie die in de historische  bronnen  van  het  Stadsarchief  te  vinden  is.  Zij  hebben  een  specifieke  vraag  of willen onderzoek doen in de archieven. 
 • De gemeentelijke organisatie, die ook gebruik maakt van de informatie in de bronnen, is ook een  belangrijke  klant  van  het  Stadsarchief.  Transparantie  en  good  governance  van  het gemeentebestuur  zijn  gebaat  bij  gedegen  informatie-  en  archiefbeheer.  Het  Stadsarchief draagt daar substantieel bij door inbreng van expertise op het gebied van analoog en digitaal archiefbeheer. 
 •  

Taken en Doelstellingen van het Stadsarchief

Het Stadsarchief heeft de volgende wettelijke taken: 

 • Advisering over de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte gemeentelijke archieven   
 • Acquisitie van archieven en documentaire verzamelingen
 • Beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archieven 
 • Publieksdienstverlening 

  
Door het uitvoeren van de taken bereikt Stadsarchief Enschede de onderstaande
doelstellingen.

Stadsarchief Enschede heeft:

 • Een bestuurlijke functie: het vormt en zorgt voor het geheugen van de gemeentelijke overheid; 
 • Een juridische functie: het legt historisch rechten en plichten vast van de burgers en de gemeente;  
 • Een democratische functie: het verschaft door de openbaarheid inzicht in het overheidshandelen; 
 • Een cultuurhistorische functie: het vormt belangrijke bronnen voor de geschiedschrijving; 
 • Een cultuurmaatschappelijke functie: het biedt de burger de mogelijkheid tot actieve cultuurparticipatie.