Vrijwilligersprojecten

In de jaren 1990 is het Stadsarchief begonnen met het inschakelen van vrijwilligers voor het toegankelijk maken van genealogische bronnen. Materiaal waar publiek veel naar vraagt. Inmiddels werken er zo'n 45 vrijwilligers mee aan de projecten. vrijwilligers en team Stadsarchief 2012 op vliegveld TwenteDit is een loyale, enthousiaste en groeiende groep die veel kundig en nuttig werk verricht. 14 vrijwilligers werken thuis aan het vertalen van het oud juridisch geschrift, de overige 31 zijn een of meerdere dagdelen aanwezig in het Stadsarchief. 

Op dit moment werken de vrijwilligers aan 3 projecten met genealogische bronnen en het fotoarchief. Ieder project wordt in goede banen geleid door een coördinator. 

 

Genealogie

Akten Burgerlijke Stand

burgerlijkeStandHet ontsluiten van de geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten 1811 tot respectievelijk 1935 en 1960 is door vrijwilligers afgerond. De akten zijn in 2011 gedigitaliseerd en zijn ingelezen in Atlantis waar tevens de ontsluitingsmetadata uit de access bestanden worden gekoppeld. Bezoekers aan deze site kunnen de bestanden via internet raadplegen. Er kan door het publiek digitaal gezocht worden op gegevens als: naam, aangiftedatum, aktenummer, datum overlijden, huwelijk, adres, naam kinderen/ouders. burgerlijkeStand3

 vinki 

Coördinator Ineke Vink

 

Militieregisters

Eén vrijwilliger beschrijft de militieregisters van de gemeenten Enschede (1870-1916) en Lonneker (1815-1916). Militieregister is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen. De taak tot administratie van deze personen lag bij de gemeente. De gemeente hield deze gegevens bij in gestandaardiseerde registerboeken. Voor onderzoekers vormen deze registers een aanvulling op de reeds eerder bij SAE, omdat er bij de registratie van de personen andere gegevens werden opgetekend dan bij documenten van de Burgerlijke Stand. Eén onderscheidend element is bijvoorbeeld de optekening van de uiterlijke kenmerken van de ingeschreven persoon. Het project is begonnen met de inschrijvingsregisters van de gemeente Enschede.


Overlijdensverklaringen

Twee vrijwilligers beschrijven de zogenaamde overlijdensverklaringen van de gemeente Enschede en Lonneker, over de periode 1865-1920. De overlijdensverklaringen (ook wel: doodsoorzaken of doodbriefjes genoemd) werden ingevuld als uitvloeisel van de “Wet tot Vaststelling van Bepalingen betrekkelijk het  Begraven van Lijken, de Begraafplaatsen en de Begrafenisregten” uit 1869. Tegenwoordig vormen ze een interessante informatiebron bij stamboomonderzoek, omdat ze informatie bevatten over de oorzaak van het overlijden van een persoon. De overlijdensverklaring werd/wordt opgemaakt door een arts. Op de losse briefjes staat naast de naam van de overledene ook vaak de doodsoorzaak vermeld. Dit is vaak in het Latijn vermeld. De verklaringen werden gebruikt door de ambtenaar van de burgerlijke stand om een overlijdensakte op te stellen. Onderzoekers gebruiken de overlijdensverklaring om meer duidelijkheid te krijgen over sterfgevallen binnen een familie of over geruchten over doodsoorzaken die al generaties de ronde doen.  In een enkel geval zijn ze gebruikt om bewijzen te vinden voor een zeer zeldzame erfelijke ziekte. Door de veranderende eis van registreren zijn er vanaf midden jaren vijftig geen overlijdensverklaringen meer bewaard. Momenteel worden de overlijdensverklaringen van de gemeente Lonneker beschreven

Judex

judexÉen groep vrijwilligers houden zich intensief bezig met het ‘vertalen’ en ontsluiten van oud rechterlijke archieven.

Het Stadgericht 1572-1811 bestaat uit 75 boeken, 69 boeken zijn inmiddel bewerkt. De planning is dat het in 2012 zal worden afgerond.
Aansluitend zal worden gestart met het bewerken van de Stadsgericht processen (41 boeken), het Landgericht 1597-1811 (88 boeken waarvan er 24 gereed zijn) en de Landgericht processen (58 boeken). Deze stukken worden ontsloten op: persoonsnaam, jaar, straatnaam, naam van boerderij /erf. 

Hier kunt u enkele indices bekijken. 

 quintehCoördinator  Hedwig Quinten

  

Fotoarchief

fotoarchiefStadsarchief Enschede beschikt over een digitale beeldbank die steeds verder ontsloten wordt. Vrijwilligers helpen met het ontsluiten en beschikbaarstellen van deze foto's. Momenteel wordt huidige inhoud van de beeldbank gecontroleerd en worden er nieuwe foto's toegevoegd en beschreven 

 DiemeldContactpersoon Diana Diemel Meedoen?

fotoarchief2Interesseert u zich voor de geschiedenis van Enschede en haar inwoners en wilt u zich graag inzetten om gegevens ook voor anderen toegankelijk te maken?

Wellicht is vrijwilligerswerk bij het stadsarchief dan iets voor u. Van tijd tot tijd komen er plaatsen beschikbaar en zouden wij graag met u overleggen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Als u geïnteresseerd bent neemt u dan contact met ons op.