Nieuwe archieftoegangen juli 2018

In juli zijn er weer nieuwe archieftoegangen van archieven beschikbaar gekomen. Deze inventarissen zijn nu via onze website te raadplegen.

In juli 2018 zijn er weer nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen in de digitale zoekomgeving van het stadsarchief. Een archieftoegang stelt u als ge├»nteresseerde in staat om op hoofdlijnen kennis te nemen van de inhoud van archieven. De archiefstukken zelf kunt u inzien in de leeszaal van het stadsarchief. In november zijn de toegangen op de volgende archieven beschikbaar gekomen:

-Provisorie of algemene Armenstaat later het algemeen burgerlijk armbestuur, 1739-1948  (archiefnummer 25)

-Armenraad, 1915-1936 (archiefnummer 26)

-Commissie voor onderhoudsplicht uit de armenraad, 1932-1936 (archiefnummer 105)

-Commissie voor maatschappelijk hulpbetoon, 1935-1948 (archiefnummer 106)

-Districtsbureau voor de verzorging oorlogsslachtoffers Oost-Overijssel, 1939-1956 (archiefnummer 107)