Fotoalbums digitaal beschikbaar

Stadsarchief Enschede beheert een grote collectie beeldmateriaal. Eén speciale vorm van beeldmateriaal is het fotoalbum. De inventaris van de collectie fotoalbums is vanaf nu ook te raadplegen via de website van het stadsarchief. Een deel van de albums is daar ook digitaal door te bladeren.

Fotoalbums bevatten foto's, vaak vergezeld van teksten en illustraties die een (tijds)beeld weergeven van de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. De oudste fotoalbums in de collectie van Stadsarchief Enschede stammen uit 1897 ("Enschede in beeld", door uitgeverij Van der Loeff), terwijl het jongste album stamt uit 2003 (Album "Opening Winkelcentrum De Klanderij). De inventaris van de collectie fotoalbums is nu ook te raadplegen in de digitale zoekomgeving van het stadsarchief. In de komende tijd zullen er steeds meer fotoalbums digitaal doorgekeken kunnen worden.