Nieuwe archieftoegangen oktober 2018

In oktober zijn er bij Stadsarchief Enschede weer digitale archieftoegangen van archieven beschikbaar gekomen voor het publiek. Deze keer gaat het om archieven van zeven belangrijke onderwijsinstellingen in Enschede. Deze inventarissen zijn nu via de website van het stadsarchief te raadplegen.

In oktober 2018 zijn er weer nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen in de digitale zoekomgeving van het stadsarchief. Een archieftoegang geeft een beeld van de inhoud van archieven. De dossiers die genoemd worden in de archieftoegang kunt u, op aanvraag, inzien in de leeszaal van het stadsarchief.

In oktober 2018 zijn de toegangen op de volgende archieven beschikbaar gekomen:

-Twentsche industrie- en handelsschool, 1862-1866 (archief 116)

-College van curatoren van de Twentsche industrie- en handelsschool, 1859-1866 (archief 117)

-Nederlandse school voor nijverheid en handel, 1866-1921 (archief 118)

-Gemeentelijk lyceum, 1920-1968 (archief 120)

-College van curatoren van het gemeentelijk lyceum, 1920-1967 (archief 121)

-Gemeentelijke hogere handelsschool, later HBS-A en HBS-B, 1926-1966 (archief 122)

-Commissie van toezicht op het handelsonderwijs, 1927-1970 (archief 123)