51 Historische brieven overgedragen aan Stadsarchief Enschede

Op 15 mei vond bij Stadsarchief Enschede de officiële overdracht plaats van 51 historische brieven. Eric Bol van Boekhandel Broekhuis overhandigde de collectie, in het bijzijn van genodigden, aan de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Hof Espelo, het landgoed ten noordwesten van Enschede, is het terugkerende onderwerp in de brieven en het is ook de plek waar het grootste deel van deze brieven, tussen de 16e en 18e eeuw geschreven werd. De brieven zijn vanaf nu ook digitaal te bekijken en zullen worden ingezet bij verschillende publieksactiviteiten.

Deze brieven zijn een bijzondere aanvulling op de collecties en archieven van Stadsarchief Enschede. Vooral ook omdat door oorlogen en stadsbranden veel archiefmateriaal - en dus veel historische informatie - van de stad verloren is gegaan. De brieven bieden door de veelzijdigheid ook kansen om actief te worden benut. Met de missie ‘bewaren om te gebruiken’ wil het Stadsarchief de collectie, samen met bewoners, instellingen en bedrijven, inzetten bij educatie- en participatieactiviteiten en evenementen in de stad.

De brieven zijn inmiddels gedigitaliseerd en beschreven. De historische docmenten zijn online te bekijken en te gebruiken via deze link. Vrijwilligers (van de werkgroep Oud Schrift) en medewerkers van het Stadsarchief hebben de brieven de afgelopen maanden bestudeerd en omgezet naar leesbare, digitale tekst. De transcripties zijn ook beschikbaar via bovenstaande link.

Vervolg

Deze collectie brieven ‘openbaart’ zich niet vanzelf. De inhoud van de brieven en de connectie met andere archieven en collecties zal de komende maanden verder worden bestudeerd. Ook worden er projecten opgezet om geïnteresseerde bewoners en bedrijven actief bij de collectie te betrekken. De eerste twee thema’s die opgepakt worden zijn Hof Espelo en Familiebanden met Duitsland. Daarvoor wordt samengewerkt met Koetshuis Hof Espelo (Landschap Overijssel) en Cultuur in Twente (onderdeel van Concordia).

Veel brieven gaan over notariële zaken en gerechtelijke protocollen, maar ze geven tegelijk een inkijkje in het leven van onder andere Gabriël Davina, de laatste rentmeester of ‘hofmeier’ die vanaf 1748 Hof Espelo bewoonde. De brieven geven een indruk van de wijze waarop het hof tussen de 16e en 19e eeuw onderhouden werd, onder welk gezag en volgens welke regels. Samen met Landschap Overijssel wordt onderzocht hoe de brieven ingezet kunnen worden bij de historische beleving van de omgeving die Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo omringt.

In samenwerking met Cultuur in Twente, organisator van de Culturele Zondagen in Enschede, presenteert Stadsarchief Enschede tijdens Die Tolle Woche een activiteit in het kader van stamboomonderzoek en grensoverschrijdende relaties. Twentenaren hebben van oudsher vaak familiaire of ‘genealogische’ relaties met mensen in Duitsland. Mensen die op zoek zijn naar verwanten in Duitsland kunnen daarvoor ook bij het Stadsarchief terecht.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u terecht bij Ton Kamp: 06-43015966 of t.kamp@enschede.nl  

Voor vragen over de collectie en ontwikkelingen rondom publieksactiviteiten, kunt u terecht bij: