Leerlingen Menkotoren onderzoeken historische brieven van Hof Espelo

Onlangs ontving Stadsarchief Enschede de leerlingen van groep 7 van basisschool Menkotoren. De school in Enschede Noord, dicht bij Hof Espelo, heeft interesse in de collectie van 51 brieven die over dat gebied gaan. Groep 7 is bezig met een project over “Macht en Gezag” en in de brieven zijn daar mooie voorbeelden van te vinden.

Vooraf aan het bezoek hadden de kinderen zich in de klas voorbereid door met elkaar over de brieven te spreken en ze online te bekijken via de website van het stadsarchief en op een hete dinsdagochtend was het tijd om naar het koele stadsarchief te fietsen.

De leerlingen werden ontvangen in het stadhuis waar ze plaatsnamen in de raadzaal. Na een voorstelrondje waarbij iedereen zijn eigen microfoon even kon uitproberen, kregen de kinderen uitleg over allerlei zaken. Medewerkers van het stadsarchief Vera en Evelien vertelden wat een archief is, maar de kinderen mochten zelf ook vertellen wat ze dachten dat er in het archief allemaal gebeurt. Hierna werd ingegaan op de brieven over Hof Espelo en wat er allemaal in te lezen is. Natuurlijk bestond het bezoek niet alleen uit zitten en luisteren, over ieder onderwerp werd eerst gevraagd wat de leerlingen er al over konden vertellen. Zo kwam iedereen die iets te delen had aan het woord.

Omdat de leerlingen op school bezig zijn met “Macht en Gezag” waren er een aantal passages uit de brieven gezocht die met dat thema te maken hebben. Het wel en wee van Hofmeijer van Hof Espelo, Gabriël Davina, bood hier genoeg kansen toe. Per tweetal kregen de leerlingen kopieën van de brieven met de bijbehorende transcripties zodat ze mee konden lezen terwijl er passages werden voorgelezen. De oude taal in de brieven was een kleine uitdaging, maar na het lezen werd de inhoud van de brieven door Vera en Evelien toegelicht, dus dat was geen probleem. Aan het einde van de presentatie was er nog tijd voor vragen. Die werd gretig benut door de leerlingen om alle mythen en legenden over het stadhuis te weten te komen. Vragen als: ‘Welke beroemde mensen zijn hier geweest?’ en ‘Hoeveel mensen hebben er in deze zaal gezeten?’ kwamen voorbij.

Op het laatst was er nog tijd om die beroemde brieven ook eens in het echt te bekijken. De slinger van leerlingen verliet de raadzaal weer en ging onderweg naar het stadsarchief. Daar lagen op de balie de drie brieven klaar die met iedereen besproken waren. Aanraken mocht natuurlijk niet, maar bekijken kon wel. Na de laatste vraag van de dag: ‘Hebben jullie ook oude Donald Ducks in het archief’ (Helaas niet!), was het tijd voor de leerlingen om weer naar school te gaan.