Nieuwe archieftoegangen september 2019

In september zijn er bij Stadsarchief Enschede weer digitale archieftoegangen van archieven beschikbaar gekomen voor het publiek. Deze keer gaat om archieven van woningbouwverenigingen en organisaties voor maatschappelijk hulpverlening. Deze inventarissen zijn nu via de website van het stadsarchief te raadplegen

Bij stadsarchief Enschede wordt continue gewerkt om archieven en collecties zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Archieven worden bewerkt en beschreven in nieuwe archieftoegangen. In september 2019 zijn er nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen in de digitale zoekomgeving van het stadsarchief. Een archieftoegang of inventaris geeft een beeld van de inhoud van archieven. De stukken die genoemd worden in de archieftoegang kunt u inzien in de leeszaal van het stadsarchief.

In september zijn de toegangen op de volgende archieven beschikbaar gekomen:

-Comité voor kleding en dekking, voorheen Comité voor Stichting Winterhulp, 1933-1975 (archief 69)

-Hulp Actie Rode Kruis (H.A.R.K.), 1945-1948 (archief 70)

-Comité Enschede helpt Enschede, 1946-1947 (archief 71)

-Bouwvereniging Ons Huis, 1912-1948 (archief 183)

-Federatie van Enschedese Bouwverenigingen, 1967-1995 (archief 196)

-Woningbouwvereniging Vooruit, 1919-1970 (archief 200)

-Maatschappij Tot Nut Van 't Algemeen, afdeling Boekelo (archief 211)

-Unie van Vrijwilligers (U.V.V.); voorheen de Enschedese Vrijwillige Vrouwen Dienst en Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, 1939-1991 (archief 220)

-Don Bosco, stichting, 1951-1999 (archief 224)

-Woningbouwvereniging De Goede Woning, 1920-1923 (archief 277)

-Woningbouwvereniging De Eendracht te Boekelo, 1922-1960 (archief 291)

-Woningbouwvereniging Eigen Haard-Glanerbrug, 1919-1996 (archief 319)

-Woningbouwvereniging Patrimonium, 1895-1963 (archief 323)

-Woningbouwvereniging Licht en Lucht, 1921 (archief 325)

-Maatschappij tot nut van 't algemeen, departement Enschede, 1827 (archief 327)