Overlijdensakten Enschede tot en met 1963 online beschikbaar

De online beschikbaarheid van overlijdensakten van de gemeente Enschede is weer uitgebreid. Scans en indexgegevens van overlijdensakten over de jaren 1961, 1962 en 1963 zijn nu ook online te doorzoeken bij Stadsarchief Enschede.

De vrijwilligers van het Stadsarchief werken mee aan de ontsluiting van de akten van de burgerlijke stand door ze te indexeren. Deze indexen kunt u in gedrukte vorm raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief, maar u kunt deze documenten ook digitaal doorzoeken via de online zoekomgeving van het stadsarchief.

Sinds oktober 2019 zijn de overlijdensakten t/m 1963 online beschikbaar gekomen. U kunt deze akten bekijken en doorzoeken via deze LINK

Voor akten van de Burgerlijke Stand gelden openbaarheidsbeperkingen. Dit is om de privacy van nog levende personen die in de akten worden genoemd, te beschermen.

Na het verlopen van openbaarheidstermijnen worden geboorte- huwelijks, en overlijdensakten -vaak in blokken van meerdere jaren- overgedragen aan het stadsarchief. Bij het stadsarchief worden de akten geindexeerd, gescand en online beschikbaar gesteld.