Nieuwe archieftoegangen beschikbaar

In het eerste kwartaal van 2015 zijn vijf nieuwe archieftoegangen online beschikbaar gekomen bij Stadsarchief Enschede.

Stadsarchief Enschede stelt steeds meer informatie digitaal en online beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen. Inventarissen van onderstaande archieven zijn vanaf nu rechtstreeks raadpleegbaar via de website van Stadsarchief Enschede.

  • Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Enschede 1920-1985 (waarin opgenomen de archieven van de Schoolartsendienst, de Schooltandartsendienst en de Stichting Bloedbank Twente-Achterhoek)
  • J.A. Sellenraad, onderwijsinspecteur in Enschede, 1903 - 1983
  • (Leerlingenregisters van de) Textielschool, Hogere Textielschool en Textielavondschool Enschede, 1909 – 1958
  • Stichting Milieuraad Enschede, 1973 - 1993
  • VVV, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, afd. Enschede , 1931 - 1985