Index Notarieel archief online beschikbaar

Sinds kort zijn via de website van Stadsarchief Enschede de indexen op het notarieel archief van notarissen die hebben geresideerd in Enschede in de periode 1811-1905 beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie en de indexen zelf.