Akten Burgerlijke stand Stadsarchief Enschede als Open Data

Vanaf 24 september 2014 zijn de openbare geboorte- huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Enschede als open data beschikbaar.
Nadat in juni 2014 de akten van de gemeente Lonneker als open data beschikbaar kwamen, volgen per 24 september de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Enschede.
Het gaat om gegevens waarvoor de termijnen vanuit privacywetgeving inmiddels zijn verstreken. Voor geboorteakten is dat 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar na het afsluiten van de registers. De informatie is na verstrijken van deze termijnen openbaar geworden.

Akten en registers van de burgerlijke stand zijn een historische bron voor genealogen en onderzoekers van familiegeschiedenis. Tot voor kort konden geïnteresseerden de inhoud van de akten en registers inzien via een bezoek aan de website of studiezaal van Stadsarchief Enschede.

De gemeente Enschede kent sinds 2011 een actieve Open Data-aanpak. Overheidsinformatie die daarvoor geschikt is, stellen we aan een breed publiek beschikbaar voor hergebruik. Open Data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
Vanaf 24 september zijn deze gegevens als open data beschikbaar voor burgers en bedrijven.

Meer informatie? Neem dan contact op met Dennie Talman, informatiespecialist bij Stadsarchief Enschede via d.talman@enschede.nl