Nieuwe archieftoegangen per 1 juni 2015

In de maanden april en mei zijn er weer nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen via onze website.
Stadsarchief Enschede stelt steeds meer informatie digitaal en online beschikbaar. In april en mei 2015 zijn er weer nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen. Inventarissen van onderstaande archieven zijn vanaf nu rechtstreeks raadpleegbaar via de website van Stadsarchief Enschede. Door op de titel van het archief te kikken komt u rechtstreeks bij de betreffende inventaris uit.

 • Stichting Dorpsraad Boekelo, 1954 - 2006
 • Stichting Marathon Enschede, 1947 - 2007
 • Stichting Enschede Pas, 1994 - 2004
 • Vereniging Internationale Burgercontacten (VIBE), 1978-2002
 • Dienst Beplantingen en Begraafplaatsen, 1891-2000
 • Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, 1861 – 1942
 • Onderzoek & statistiek / informatie & onderzoek, afdeling secretarie, 1929 – 1999
 • Stichting Agrarisch Welzijn (StaWel), 1964 – 1998
 • Milieudienst, 1980-1996
 • Stichting de Meene, 1923-1992
 • Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening, 1946-1973