Gebruiksrecht

DOCUMENTGEBRUIK EN GEBRUIKSRECHT

Documenten uit het bezit van Stadsarchief Enschede mag u - voor zover openbaar - gratis inzien tijdens openingstijden van het Stadsarchief. U mag daaruit ook aantekeningen maken.

Voor eigen gebruik, zoals voor studie of particulier onderzoek of simpelweg uit persoonlijke interesse kunt u bovendien door ons reproducties laten maken tegen de daarvoor geldende voorwaarden en legestarieven.

Anders ligt dit wanneer u beeldmateriaal van het Stadsarchief wil laten reproduceren om openbaar te maken door vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie. Al dan niet vanuit commercieel oogmerk.

U kunt dan schriftelijk of per e-mail vragen aan Stadsarchief Enschede om de betreffende documenten te mogen gebruiken voor het door u gewenste doel. Vervolgens is door u een gebruiksvergoeding verschuldigd. De tarieven treft u hieronder aan.

Deze bedragen gelden per te gebruiken document/afbeelding.

Toestemming geldt altijd voor eenmalig gebruik voor een bepaalde periode en/of voor een bepaalde aard en omvang van de publicatie.

Wordt een kopie of digitaal bestand besteld en in strijd met auteursrecht gebruikt, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening van de opdrachtgever/gebruiker.

Wij vragen u om een bewijsexemplaar wanneer u de document(en) in een boek, tijdschrift of andere publicatie gebruikt. Verder dient het materiaal altijd met een correcte naam/bronvermelding te worden gepubliceerd. (Bron: Stadsarchief Enschede).

De gebruiksvergoeding voor publicatie bedraagt met ingang van 2010:

Voor dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen met een oplage

tot 100.000          

                                                                                            € 35,00

100.000 - 500.000

                                                                                            € 50,00

Meer dan 500.000

                                                                                            € 80,00

Voor tijdschriften/periodieken met een oplage

tot 5.000

                                                                                             € 25,00

5.000-50.000

                                                                                             € 45,00

50.000-500.000

                                                                                             € 70,00

Meer dan 500.000

                                                                                           € 120,00

Voor de buitenzijde, omslag van tijdschriften/periodieken met een oplage

tot 5.000

                                                                                             € 50,00

5.000-50.000

                                                                                             € 90,00

50.000-500.000

                                                                                          € 140,00

meer dan 500.000

                                                                                          € 240,00

Voor boeken, cd’s en dvd’s met een oplage

tot 500

                                                                                                 € 25,00

500-3.000

                                                                                                 € 45,00

3.000-7.000

                                                                                                 € 70,00

Meer dan 7.000

                                                                                               € 100,00

 

Voor de buitenzijde van boeken, cd’s en dvd’s en voor spellen, puzzels e.d. met een oplage

tot 500

                                                                                                 € 50,00

500-3.000

                                                                                                 € 90,00

3.000-7.000

                                                                                               € 140,00

Meer dan 7.000

                                                                                               € 200,00

Voor een internetsite (voor maximaal 1 jaar)

Niet-homepage

                                                                                               € 75,00

Homepage

                                                                                             € 125,00

Voor prentbriefkaarten

Alle oplagen bedoeld voor verkoop

                          € 120,00

Alle oplagen bedoeld voor verspreiding onder relaties

                            € 60,00

Voor brochures/flyers/leaflets etc. met een oplage

Tot 1.000

                                                                                               € 30,00

1.000-5.000

                                                                                               € 60,00

5.000-10.000

                                                                                               € 75,00

Meer dan 10.000

                                                                                             € 150,00

Voor affiches t.b.v. verkoop en reclame met een oplage

Tot 3.000

                                                                                                € 300,00

3.000 en meer

                                                                                                € 500,00

Hanggeld voor affiches, met een gelimiteerde tijdsduur (max. 3 maanden)

Alle aantallen bij elk gebruik.

                                                                       € 150,00

Hanggeld voor andere documenten, met een gelimiteerde tijdsduur (max. 3 maanden)

Alle aantallen bij tentoonstellingen, manifestaties/evenementen, musea e.d.

          € 25,00

Alle aantallen bij overig gebruik

          € 50,00

Voor gebruik van niet bewegend beeldmateriaal

in film, video e.d.

                 € 75,00

In TV uitzending                                                                                

               €150,00

Voor niet commercieel gebruik is overleg mogelijk over het hanteren van aangepast tarief.

Voor gebruik voor onbepaalde tijd zoals voor inrichting/aankleding van panden/objecten, wordt bij instemming met het gebruik door het Stadsarchief, op aanvraag een van bovenstaande tarieven afwijkende prijs geoffreerd.