Ik ben bezig met stamboom/genealogisch onderzoek. Welke bronnen kan ik bij u vinden?

Bevolkingsregister (1850-1936)

In het Bevolkingsregister kunt u allerlei informatie vinden over waar personen hebben gewoond, wie er allemaal bij hen in huis woonden, wat voor werk zij deden, waar zij naartoe verhuisd zijn, etcetera. U kunt het Bevolkingsregister op microfilm raadplegen. Daarnaast is een toenemend aantal "letters" ook digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op de volgende pagina

Burgerlijke Stand (1811-1960)

Bij de Burgerlijke Stand vindt u geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. U moet hier wel rekening houden met de termijnen van openbaarheid. Overlijdensakten zijn openbaar na 50 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar. U kunt akten Burgerlijke Stand Enschede en Lonneker ook online raadplegen Kijk daarvoor op de de volgende pagina. Daarnaast zijn de complete bestanden ook op microfilm aanwezig bij het Stadsarchief

Rechterlijke archieven (1587-1811)

Als u al een tijd bezig bent met het zoeken in het Bevolkingsregister en de Burgerlijke Stand, kan het zijn dat u niet verder terug kunt. Dit heeft te maken met het feit dat de Burgerlijke Stand pas vanaf 1811 werd ingesteld, maar ook met het feit dat er veel gegevens verloren zijn gegaan bij de Enschedese Stadsbrand van 1862. Gelukkig bevonden de oude rechterlijke archieven zich niet in Enschede ten tijde van die brand waardoor er toch de mogelijkheid bestaat om verder terug te zoeken. In de rechterlijke archieven vindt u mogelijk nog rechtshandelingen terug die uw voorouders hebben ondernomen. De oudste gegevens uit de rechterlijke archieven dateren van 1587.

Op dit moment wordt er aan gewerkt om de rechterlijke archieven goed ontsloten te krijgen. Daartoe is het project Judex in het leven geroepen. Dit project heeft als doel het transcriberen en toegankelijk maken van de rechterlijke archieven. Het heeft tot nu toe geresulteerd in indexen die op dit moment fysiek in Stadsarchief Enschede raadpleegbaar zijn. In de loop van de komende jaren zullen deze gegevens op internet raadpleegbaar zijn.Kijk voor meer informatie over de rechterlijke archieven op de volgende pagina .

Doop-, Trouw- en Begraafregisters (1723-1811)

De Doop-, Trouw- en Begraafregisters, in de volksmond ook wel DTB genoemd, kunnen ook van belang zijn wanneer u gegevens over uw voorouders wilt vinden die verder terug gaan dan 1811 (het jaar waarin de Burgerlijke Stand in het leven werd geroepen). Houdt u er wel rekening mee dat deze gegevens beperkt beschikbaar zijn en van lang niet iedere kerk in Enschede en Lonneker. Dit heeft onder meer te maken met de Stadsbrand van 1862.