Tot hoever gaat de informatie waarover Stadsarchief Enschede beschikt terug?

De oudste gegevens waarover Stadsarchief Enschede beschikt gaan terug tot de 16e eeuw. Deze bevinden zich in de rechterlijke archieven. Vanwege de grote Stadsbrand in 1862 is het toenmalige archief grotendeels verloren gegaan. Omdat de rechterlijke archieven zich in die tijd niet in het Enschedese archief bevonden zijn ze bewaard gebleven en heden ten dage voor iedereen te raadplegen op microfilm. De archieven van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister werden wel vernietigd. Gelukkig bestonden hier kopie├źn van waardoor de gegevens toch ter beschikking gesteld kunnen worden aan ge├»nteresseerden.